MANAJEMEN KELUARGA SAKINAH

Manajemen Keluarga Sakinah (15/09/2015) – Pengajian ibu-ibu jama’ah musholla Al-Ikhwan, Patih Nambi, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali.

Undangan dari Ketua Sie Kewanitaan, Ibu Hj. Aida Rohman, Sie Pendidikan, Ibu Merna Dewi, Petugas MC : Ibu Uun Maimunah, tilawah: Ibu Sri Untari, saritilawah : Ibu Ririn.

MANAGEMEN KELUARGA SAKINAH 
Tujuan perkawinan adalah mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang aman tentram, rukun, damai, bahagia dan sejahtera yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang (happy family life). Sakinah, Mawadah, Warahmah.


Kita perhatikan Firman Allah SWT :
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar rum : 21).
Maka, untuk mewujudkan keluarga yang Samara (Sakinah, Mawadah, Rahmah) yang perlu kita buat dan sepakati lebih dahulu adalah Visi dan Misi.
VISI :
Visi keluarga adalah membangun keluarga sakinah yang penuh dengan kasih dan sayang yang diridhoi Allah SWT. 
MISI :
1. Membina kehidupan keluarga yang rukun, tenang dan bahagia.
2. Hidup saling mencintai dan kasih mengasihi.
3. Melanjutkan dan memelihara keturunan manusia.
4. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal. 
5. Membina hubungan kekeluargaan yang akrab dan mempererat silaturahmi antara keluarga. 
PELAKSANA  : Suami, Istri dan Anak-Anak 
KOMPETENSI :  Suami, istri dan anak yang sholeh dan sholihah yang berkepribadian islamy (10 Muwasofat). 
SOP / PEDOMAN : Ajaran Islam (standar aktivitasnya adalah islam bukan ajaran lain, tidak emosional).
VALUE FAMILY :  RELIGIUS, JUJUR, AMANAH, TERBUKA, DAN SALING PERCAYA
SEMANGAT/BUDAYA :  Berlomba – Lomba menunaikan kewajiban kepada Alloh
LEADERNYA :  Suami
TEAM :  Istri dan Anak2 
Sebagaimana dalam menagemen bisnis dan perusahaan, untuk mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi serta tujuan bersama) maka perlu adalah manajemen dalam membangun keluarga sakinah.
FUNGSI MANAGEMEN : 
1. Perencanaan (planning); 2. Pengorganisasian (organizing); 3. Pengarahan (Directing / Leading); 4. Pengawasan (Controlling); 5. Koordinasi (Coordinating).
Dalam menjalankan Visi dan Misi keluarga sakinah, mawadah dan rahmah perlu Communication Skills seorang leader (suami) dan para anggota keluarganya (Istri dan anak – anak). Yaitu hubungan komunikasi antara individu dengan anggota team dengan saling mengenal (ta’aruf), yaitu mengenal secara fisik, pemikiran dan kejiwaan semua anggota keluarga (team) di dalamnnya.
Dari saling mengenal menjadi saling memahami sehingga terjalin ikatan hati, ikatan fikrah dan ikatan amal sehingga visi dan misi, tujuan dan goal rumah tangga yang diidamkan (sakinah, mawadah dan rahmah) dapat terwujud dengan baik atas izin dan ridho Allah SWT. Wallahu’alam
Demikian sedikit garis besar dari pengajian bulanan ibu-ibu Musholla Al Ikhwan, Patih Nambi, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

Bagikan ke teman : 😍👍

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sosial Media

Terpopuler

Kategori